Workshops

Hierbij vindt u 10 workshops waaruit u er 2 kan kiezen voor de namiddagsessies. Let op, workshop 4 wordt maar 1 maal georganiseerd, nl. van 13u-14u30.

1.           “Die patiënt is me vreemd” - Introductie in cultuursensitief werken

Inhoud: “Die patiënt is me vreemd”. Introductie in intercultureel/ interpersoonlijk werken. (Palliatieve) zorg op maat geven is belangrijk, maar niet altijd evident. Hoe geef je goede zorg aan iemand die je nauwelijks kent?  Als hulpverlener moeten we ons bewust zijn van de vele aspecten die mee kunnen spelen in de relatie hulpverlener-cliënt. In deze workshop staan we stil bij wat je nodig kan hebben om met een zeer diverse groep van patiënten qua socio-demografische kenmerken, culturele achtergrond, leeftijd, enz. om te gaan en de hulpvraag en het zorgaanbod beter op elkaar af te stemmen. We gaan dieper in op thema’s zoals kennis over de ander en onszelf, interculturele/interpersoonlijke vaardigheden en attitudes en gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar in dialoog.

Docente: Hannie Van den Bilcke, coördinator Forum Palliatieve Zorg, en Br.E.L. (Brusselse Expertise Levenseinde). Ze is communicatiewetenschapper met verschillende interessevelden waaronder ontwikkelingssamenwerking en interculturele hulpverlening.

Leervorm: Interactieve lezing

Aantal deelnemers: 20

2.           Morele Distress bij zorgverleners

Inhoud:  Morele distress (MD) ontstaat wanneer je als zorgverlener het gevoel hebt geen optimale zorg te hebben kunnen verlenen, volgens jouw eigen opvattingen over wat goede zorg is en volgens jouw waarden en normen. Morele distress is dus eigen aan een zorgjob: iedereen ervaart dit wel eens. In het beste geval kan het wrange gevoel dat morele distress vergezelt, ervoor zorgen dat iedereen alert blijft en constructief kan reflecteren over zorgtaken. Maar morele stress kan helaas ook zwaar doorwegen.
Deze sessie gaat in op situaties waarin je eigen waarden en normen botsen met die van je dienst/organisatie of collega's of soms ook met die van je patiënten. Wat zijn kaders die je hierbij kunnen helpen? Hoe kan je hier als zorgverlener mee omgaan?  

Docente: An Lievrouw, oncopsychologe en onderzoeker UZ Gent en docent UGent

Leervorm: Interactieve lezing

Aantal deelnemers: 20

3.           Assertieve communicatie

Inhoud: ACTief luisteren, assertief en respectvol feedback geven, en omgaan met weerstand en emoties. Hoor je jezelf “ja” zeggen terwijl je eigenlijk “neen” bedoelt? Vind je het moeilijk om beslissingen te nemen? Doe je er alles aan om conflicten en confrontaties te voorkomen? En geef je op deze vragen zelfverzekerd een antwoord, of niet? Meer dan ooit staat assertieve communicatie centraal in de zorgsector. In deze opleiding gaan we aan de slag met de assertieve mentaliteit als basis van assertief gedrag.

Docent: Katrien Peters werkt als kinder- en jongerentherapeute en auticoach (ASS) in eigen praktijk Via Columbus te Waanrode, en groepspraktijk De Levensboom te Rillaar. Naast individuele begeleiding van kinderen, jongeren en ouders geeft ze ook weerbaarheidstrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en faalangsttrainingen. Tevens werkt ze als freelance opleider voor Vormingsplus Limburg en Vonk & Visie, gericht naar volwassenen.

Leervorm: Interactieve communicatieworkshop

Aantal deelnemers: 20

4.          Mantelzorg (onder voorbehoud van bevestiging) - Eenmalige workshop om 13u

Inhoud: In de theatermonoloog ‘Met de mantel der liefde’ maken we kennis met de 80-jarige Lowie, die een hoop zorg nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert zoveel mogelijk zorg te bieden. Beide rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq.

In dit intieme portret zien we een vader en een zoon die allebei op hun eigen manier proberen om vat op het leven te houden. Of te krijgen. Met vallen en opstaan; ze praten, ze mijmeren. Ze lachen, ze ruziën. Over het leven. Over de dood. Over oude koeien. Over de soep die niet heet genoeg is, over de fiets die Kobe nooit kreeg. Over slangen en infusen. Over de Ronde van Vlaanderen. Over de melkboer. Over toen. Over nu. En wie was die tante Lena eigenlijk?

Docent:  Was er al enig drama aanwezig toen Kurt Defrancq in 1963 in Oostende op de aarde werd geworpen? Het kan immers geen toeval zijn dat dit net op 9/11 gebeurde… Nadat hij zijn Eerste Prijs Dramatische Kunst in Brussel op zak heeft, gaat hij spelen bij ondermeer KVS, NTGent, Het Gevolg, De Vieze Gasten, VLOS… De jongste jaren wordt hij vaak gesignaleerd bij Leporello en Ultima Thule. Eigen recente waanzin: ‘de kavijaks’, ‘Propera’, ‘Caveman’, ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’, ‘Tupperman’, de jeugdvoorstelling ‘Nelle, de heks van Cruysem’…

Leervorm: leren via theater

Aantal deelnemers: 30

5.           Palliatieve zorg voor mensen in armoede

Inhoud:  Welke invloed hebben de sociale determinanten op de gezondheid? Welke attitudes hebben wij als zorgverlener nodig in het werken met mensen in armoede? Aan de hand van casuïstiek krijgen we handvaten aangereikt in de zorg voor mensen in armoede. 

Docent: Dr. Rita Vanobberghen is huisarts in een forfaitaire groepspraktijk te Schaarbeek en medewerker aan de vakgroep huisartsgeneeskunde VUB.

Leervorm: Samen op zoek gaan naar hindernissen en valkuilen bij het zorgen voor mensen in armoede.

Aantal deelnemers: 20

6.           Euthanasie in de psychiatrie

Inhoud: De moeder van regisseur Elena Lindemans worstelt al lange tijd met een ondraaglijk psychisch lijden als ze om euthanasie vraagt. Het verzoek wordt niet in behandeling genomen. In de indringende documentaire ‘Moeders springen niet van flats’ gaat Elena terug naar de wanhoopsdaad van toen. Waarom konden of wilden haar artsen haar toen niet helpen? Zouden ze dat nu wel hebben gedaan? Hoe tekende die sprong de levens van haar familieleden en van de anonieme toeschouwers zoals de bewoners van de flat? Het resultaat is een confronterende zoektocht die uiteindelijk een eerbetoon oplevert aan een vrouw, een moeder... die geen andere uitweg zag.

Docent: duiding door Elena Lindemans (44) die in Amsterdam woont met man en twee kinderen (8 en 11 jaar). Sinds 20 jaar is ze werkzaam bij BNNVARA. Zij regisseert (en soms presenteert) informatieve televisieprogramma’s en documentaires over maatschappelijk urgente kwesties zoals euthanasie in de psychiatrie en mannenmishandeling. Haar laatste documentaire (‘Ik heb het niet gedaan’) gaat over de Nederlander Romano van der Dussen die 12,5 jaar onschuldig in een Spaanse cel zat voor verkrachtingen en aanrandingen.

Leervorm: reflectie op documentaire ‘Moeders springen niet van flats’

Aantal deelnemers: 30

7.          Palliatieve zorg voor mensen met een cognitieve beperking

Inhoud: de werking van de rust- en verzorgingswoningen met palliatieve eenheid in Rotonde, een voorziening voor volwassen personen met cognitieve beperking.

Docent: Hilde Filliers, opvoedster en sinds 40 jaar werkzaam in Rotonde. Werkte 18 jaar als teambegeleidster van een gezinsvervangend tehuis en nadien als afdelingshoofd van de rust- en verzorgingsafdeling waar ook een palliatieve werking is uitgebouwd. Sinds 2 jaar is ze lid van het loopwaakteam.

Leervorm: interactieve lezing

Aantal personen: 10

8.           Levenseindezorg voor personen met dementie (VOLZET!)

Inhoud: Levenseindezorg in eigen regie vraagt bij mensen met dementie bijzondere aandacht. Huis Perrekes biedt wonen, zorg en begeleiding op maat van personen met dementie - tot op het einde. Tijdens deze workshop krijg je zicht op de visie van waaruit er in Huis Perrekes gewerkt wordt rond het levenseinde en hoe dit in de praktijk omgezet wordt. "Het wiegbed", recent ontwikkeld en ontworpen door Huis Perrekes i.s.m. NU architectuuratelier, dient als metafoor voor deze toelichting.

Docent: Karen Lambrechts, Stafmedewerker Huis Perrekes, kinesitherapeute, trajectbegeleider ZP3 Opmaat

Leervorm: Leren via interactieve lezing

Aantal deelnemers: 20 personen

9.           Experimenteren met ‘talen’:  Before we go

Inhoud: Drie mensen die dicht bij het einde van hun leven staan, enkele gerenommeerde dansers/choreografen/musici/acteurs én de uitgebreide coulissen van de Munt. Ziedaar de ingrediënten van de film van Brusselaar Jorge Leon. ‘Before we go’ registreert de ontmoeting tussen dansers en gasten van het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ. Een melancholische en ontroerende film, over menselijkheid, lichamelijkheid en dood. Maar misschien vooral nog over het leven. De film won twee prijzen op het FID (non-fictie filmfestival) Marseille.

Docent: duiding door Ann Weckx. Naast kostuumontwerpster en visueel kunstenaar is Ann Weckx scenografe van onder andere Before we go.  Ze is eveneens geëngageerd als cultureel medewerker in het supportief en palliatief dagcentrum TOPAZ. 

Leervorm: Reflectie op film

Aantal deelnemers: 30

10.      Therapie met honden in de palliatieve zorg

Inhoud:  Wat is het effect van dieren (honden) op mensen en van waaruit komt het werken met dieren? Wat kan de betekenis van therapie met honden zijn in de palliatieve zorg? Naast theoretische kadering worden ervaringsoefeningen met de therapiehonden voorzien.  

Docente: Eva Lambrecht volgde een opleiding systeem- en gezinstherapeut en een postgraduaat toegepast dierengedrag.  Ze is medeoprichter en lesgever aan de opleiding Dog Assisted Interactions bij Odisee en werkzaam in Sirius Therapie voor Mens en Dier VZW.

Leervorm: Interactieve lezing met ervaringsoefening

Aantal deelnemers: 20