Mijn Script. Levenseindezorg in eigen regie - 7 februari 2019

 

Thema 2019: MIJN SCRIPT. Levenseindezorg in eigen regie

Vierde Congres “Teach as far as you reach: leervormen in palliatieve zorg”

Keynotespreker:

 

 

Situering

Het Forum Palliatieve Zorg, Odisee Hogeschool, ErasmusHogeschool Brussel organiseren i.s.m. onderzoeksgroep MENT/VUB en de Leerstoel Waardig Levenseinde voor de 4de maal het unieke congres ‘Education in Palliative Care’, waarbij het ‘leren over palliatieve zorg en levenseindebeslissingen’ centraal staat.

In navolging van de vorige EPC-thema’s ‘kwetsbaarheid in de palliatieve zorg’ en ‘angst bij het levenseinde’ en 'Macht, onmacht' en overmacht bij het levenseinde' nemen we in 2019 het rijke thema ‘Mijn script. Levenseindezorg in eigen regie' op.

In de voormiddag gaan we inhoudelijk in debat met elkaar en met een deskundig panel over dit thema zorg op maat, de basis van palliatieve zorg. In het praktijkgedeelte in de namiddag leren we in de workshops hoe we via scholing en educatie hiermee kunnen omgaan als patiënt, naaste of zorgverlener. we hebben ook aandacht voor hoe we de verworven kennis, inzichten, attitudes en instrumenten optimaal kunnen doorgeven aan anderen. De workshops zijn heel divers, zowel wat betreft doelgroepen ( mensen in armoede, personen met een cognitieve beperking, psychiatrische patiënten, personen met dementie, mantelzorgers,...) als wat betreft methodiek ( ervaringsoefeningen, rollenspelen, filmanalyse, theater, enz...).

 

 

Foto's vorige editie: