Mijn Script. Levenseindezorg in eigen regie - 7 februari 2019

 

 

Thema 2019: MIJN SCRIPT. Levenseindezorg in eigen regie

Vierde Congres “Teach as far as you reach: leervormen in palliatieve zorg”

Keynotesprekers:

Prof. Dr. Gily Coene, Vrije Universiteit Brussel
Dr. Dirk Lafaut, Vrije Universiteit Brussel

 

Situering

Het Forum Palliatieve Zorg, Odisee Hogeschool, ErasmusHogeschool Brussel organiseren en de Leerstoel Waardig Levenseinde voor de 4de maal het unieke congres ‘Education in Palliative Care’, waarbij het ‘leren over palliatieve zorg en levenseindebeslissingen’ centraal staat.

In navolging van de vorige EPC-thema’s ‘kwetsbaarheid in de palliatieve zorg’ en ‘angst bij het levenseinde’ en 'Macht, onmacht en overmacht bij het levenseinde' nemen we in 2019 het rijke thema ‘Mijn script. Levenseindezorg in eigen regie' op.

In de voormiddag gaan we inhoudelijk in debat met elkaar en met een deskundig panel over één van dé basisprincipes in de palliatieve zorg: zorg in eigen regie. In het praktijkgedeelte in de namiddag leren we in de workshops hoe we via scholing en educatie hiermee kunnen omgaan als patiënt, naaste of zorgverlener. We hebben ook aandacht voor hoe we de verworven kennis, inzichten, attitudes en instrumenten optimaal kunnen doorgeven aan anderen. De workshops zijn heel divers, zowel wat betreft doelgroepen    (mensen in armoede, personen met een cognitieve beperking, psychiatrische patiënten, personen met dementie, mantelzorgers,...) als wat betreft methodiek (filmanalyse,  ervaringsoefeningen, rollenspelen, theater, enz...).

Prof. Dr. Wim Distelmans is onze dagvoorzitter en modereert het panelgesprek. Hij is kankerspecialist en professor in de Palliatieve geneeskunde aan de VUB en voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie.

Prof. Dr Gily Coene en Dr. Dirk Lafaut leiden de conferentie in met een boeiende zorgethische lezing. 

Prof. Dr. Gily Coene is Doctor in de Moraalwetenschappen (UGent, 2004), professor aan de VUB en sedert oktober 2014 is ze directeur van RHEA, het VUB-onderzoekscentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit. Verder is ze ook verbonden aan het Centrum voor Ethiek en Humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert er onder meer ‘Overzicht van het feministisch denken’, ‘Inleiding tot de vrouwen- en genderstudies’, ‘Filosofie en ethiek van de seksualiteit’, ‘Inleiding tot de moraalwetenschappen en humanistiek' en ‘Humanistiek: humanisering.’ Haar onderzoek situeert zich op het kruispunt van de empirische en normatieve ethiek, feministische theorie en genderstudies. Samen met Koen Raes schreef ze 'Ethisch(e) zorgen. Filosofie en ethiek van zorg en hulpverlening (2009)'

Dr. Dirk Lafaut is huisarts en onderzoeker binnen de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de VUB. Hij doet onderzoek naar morele opvattingen en normatieve kaders met betrekking tot de gezondheidszorg voor mensen zonder papieren.

Programma

08u30: Onthaal

09u00 - 09u10: Verwelkoming en inleiding op het thema door dagvoorzitter Prof. dr. Wim Distelmans

09u10 - 09u20: Poetisch intermezzo door dichter Jan Ducheyne

09u20 - 10u30: "Zorgen voor autonomie: ethische reflecties met betrekking tot palliatieve zorg op maat" door  Prof. Dr. Gily Coene en Dr. Dirk Lafaut

10u30 - 11u00: Koffiepauze en poetisch intermezzo Jan Ducheyne

11u00 - 11u45: Panelreflecties op filmfragmenten - moderator Prof. dr. Wim Distelmans

11u45 - 12u00: Poëtisch intermezzo Jan Ducheyne en speech VGC raadslid Bianca Debaets

12u00 - 13u00: Lunchbuffet

​13u00 - 14u30: Workshopcarroussel deel 1

14u30 -16u00:  Workshopcarroussel deel 2

 

 

 

Foto's vorige editie: